Moeilijke tijden voor de leerlingen.

De scholen functioneerden dit jaar niet optimaal. Het coronavirus heeft op het onderwijs in Nederland een flinke impact. De continuïteit van het onderwijs kan hierdoor onder druk komen te staan. Het kan zijn jij door hierdoor dreigt te onderpresteren. Sportsciencecamp biedt een gerichte aanvulling op hetgeen dat de scholen in deze situatie hebben geboden. Dit op onze eigen unieke en voor de leerling enthousiasmerende manier.

Beter bijles, hoe dan?

Een Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat herhalen van het curriculum van je studie in de zomervakantie een succesvolle aanpak is om de resultaten te verbeteren.


(Effectenanalyse Lentescholen en zomerscholen 2017, VO-raad)

Voor veel leerlingen bieden de bijlessen bij sportsciencecamp beter passend onderwijs. Bijlessen hanteren, hoe gek het ook klinkt, dezelfde didactiek als de eigen middelbare school. Bij sportsciencecamp worden de leerlingen actief betrokken in het groepsproces. De leerlingen raken zo gemotiveerd en vinden de bijles leuk. Ze zijn er ook niet alleen maar om de onvoldoendes van school weg te werken. Er zijn ook deelnemers die gaan voor cijferverbetering. Of die het zien als een voorbereiding op hun latere studie... Iedereen is lekker bezig. En wij ook. Dat zorgt voor een unieke bijles-ervaring en enthousiaste sfeer.
Daarnaast kun dit project ook inzetten als je profielwerkstuk


Hoe doen wij dat?

Omdat de bijlessen bij het sportsciencecamp duidelijk verschillen van normale bijlessen. Dit verschil zit hem in:

1. Een andere didactiek,
2. De leerstof wordt anders benaderd,
3. De doelstellingen zijn anders1. Een andere didactiek

Tijdens de bijles maken we gebruik van activerende didactiek. In groepjes van leeftijdsgenoten ga je met de leerstof aan de gang. Hierbij krijg je veel eigen verantwoordelijkheid. De docenten sturen en helpen hierbij. Deze actieve praktijkopdrachten worden uitgevoerd op een speciale locatie, namelijk de locatie waar deze opdracht over gaat. En die zijn op Tenerife in de zomervakantie.
Ook onze unieke combinatie van actief bezig zijn en leren zorgt voor aanzienlijk betere verwerking van de leerstof. (‘Fit & Vaardig op school’ RUGroningen) Deze opdrachten behandelen een groot deel van het HAVO/VWO examenprogramma voor de natuurvakken en Engels.

2. De leerstof wordt anders benaderd.

Tijden de bijles gaan we niet alleen je zwakke onderdelen oefenen. We versterken je totale basiskennis voor alle natuurvakken. De samenhang tussen de natuurvakken wordt daardoor duidelijker. Inzichtelijke vraagstukken kunnen hierdoor beter opgelost worden. Hierbij werk je praktisch. Al doende leer je. De gegevens werk je uit met je groepje.

Met de bij het sportsciencecamp gebruikte praktische, zichzelf belonende, vakintegrale en sociale manier van leren ontstaat er  een kern- of netwerkcurriculum.  Het structureren van leerstof langs kernconcepten helpt de deelnemers, zoals bij onderpresteren, daarnaast om de essentie te doorgronden, wat bijdraagt aan inzichtelijk leren.
(Gollub,Meryl, Bertenthal, Labov & Curtis, 2002).

3. De doelstellingen zijn anders.

Bij het sportsciencecamp zien we betere schoolcijfers als een gevolg van onze bijles. Het is geen doel op zich.
Welke doelen heeft het sportsciencecamp?

1. De interne motivatie bij de leerling bevorderen;
De praktijkopdrachten zijn allemaal stimulerende onderwerpen die op locatie worden uitgevoerd. Hierbij wordt praktisch gewerkt in groepen. De theorie wordt niet aangereikt. Deze moet je met jou eigen groepje weer ophalen. Maar wees gerust, de docenten zullen je op weg helpen als je echt vastzit. Deze bijles heeft daarnaast een sportieve, avontuurlijke en exotische opzet. Dat zorgt ook voor een grote motivatie bij de deelnemers. Een leuke en leerzame besteding van je zomervakantie.

2. Herhaling van de basis van de natuurvakken;
Ook al lijken de onderwerpen bij de natuurvakken steeds verschillend, toch komen steeds dezelfde onderdelen en vaardigheden terug. Het herhalen en versterken van deze ‘basis’onderdelen zorgt voor een goed fundament. Nieuwe leerstof zul je hierdoor eerder begrijpen en kunnen toepassen.

3. Oefenen met inzichtelijke vraagstukken;
Tijdens het sportsciencecamp moeten de deelnemers natuurwetenschappelijke vraagstukken op locatie, ter plekke, oplossen. In deze nieuwe situatie moet je de leerstof van je eigen school correct toepassen. Dit zorgt voor een beter begrip van diezelfde leerstof.
Tenerife-button-witTenerife-button-blauw

Impressions of one day...


 

Sportsciencecamp
op zijn best!

Toen Torino (Italië) de sporthoofdstad van Europa was in 2016, heeft het sportsciencecamp een lezing gegeven in Torino over sport en onderwijs. Zie de video voor een indruk.

.

 

behandelde eindexamenonderdelen tijdens deze bijles.

Bij de bijles van het sportsciencecamp wordt een deel van het examenprogramma van de natuurvakken HAVO/VWO behandeld in de zomervakantie. Klik op de volgende links om te zien welke onderdelen precies aan de orde komen.

Klik hier voor de behandelde onderdelen van het VWO examenprogramma voor de natuurvakken tijdens het sportsciencecamp vwo.

Klik hier voor de behandelde onderdelen van het HAVO examenprogramma voor de natuurvakken tijdens het sportsciencecamp HAVO.

De examenprogramma’s worden door het ministerie van onderwijs bepaald. Hierin staat overzichtelijk welke leerstof er precies gekend moet worden. Wil je het nog verder gespecificeerd hebben? Dan publiceert het CITO een per vak een aparte publicatie: de ‘syllabus‘. Deze worden door het CvTE opgesteld. Deze specifieke examenprogramma’s in de vak-syllabi kunt u vinden u op de betreffende examen- en vakpagina’s op Examenblad.nl.

Op de laatste dag is er ook een evaluerende eindtoets. Hierbij wordt getoetst conform het examenprogramma. Deze toets is een computertoets en zal becijferd worden.

Kortom…

Eigenlijk ben je gezellig in de zomervakantie sportief en praktisch met je leeftijdsgenoten bezig. Om aan het eind van de week te ontdekken dat je ontzettend veel hebt geleerd…Waarbij je ook nog wat van de wereld hebt gezien.

.

.