Moeilijke tijden voor de leerlingen.

De scholen functioneerden dit jaar niet optimaal. Het coronavirus heeft ook op het onderwijs in Nederland een flinke impact gehad. De continuïteit van het onderwijs is hierdoor onder druk komen te staan. Het kan zijn dat jij hierdoor dreigt te onderpresteren. Sportsciencecamp biedt een afgewogen training in de meest essentiële onderdelen van de natuurvakken. Dit op onze eigen unieke en enthousiasmerende manier. En als het deze zomer toch code oranje of rood is op Tenerife , krijg je het volledige bedrag direct terug.

Beter dan bijles, hoezo?

Een Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat herhalen van het curriculum van je studie in de zomervakantie een succesvolle aanpak is om de resultaten te verbeteren.


(Effectenanalyse Lentescholen en zomerscholen 2017, VO-raad)

Sportsciencecamp organiseert unieke educatieve zomerkampen. Het zomerkamp biedt een combinatie van leerzame activiteiten afgewisseld met ontspannende uitjes. De gebruikte werkvorm is veelal actief, zelfontdekkend en gezellig groepswerk. Tijdens het zomerkamp word je actief betrokken in het groepsproces. Je raakt zo geactiveerd en gemotiveerd. Deelnemers geven aan het zomerkamp, maar ook de leerstof, erg leuk te vinden. Daarnaast kun je dit project ook inzetten als je profielwerkstuk of als extra curiculum activiteit bij studies met een lotingDit verschil zit hem in:

1. Een andere didactiek,
2. De leerstof wordt anders benaderd,
3. De doelstellingen zijn anders

1. Een andere didactiek

Tijdens het zomerkamp maken we gebruik van activerende didactiek. In groepjes van leeftijdsgenoten ga je met de leerstof aan de gang. Hierbij krijg je veel eigen verantwoordelijkheid. De docenten sturen en helpen hierbij. Deze actieve praktijkopdrachten worden uitgevoerd op een speciale locatie, namelijk de locatie waar deze opdracht over gaat. En dat op Tenerife in de zon! Ook onze unieke combinatie van actief bezig zijn en leren zorgt voor aanzienlijk betere verwerking van de leerstof. (‘Fit & Vaardig op school’ RUGroningen) Deze opdrachten behandelen een groot deel van het HAVO/VWO examenprogramma voor de natuurvakken en Engels.

2. De leerstof wordt anders benaderd.

Tijden de bijles gaan we niet alleen je zwakke onderdelen oefenen. We versterken je totale basiskennis voor alle natuurvakken. De samenhang tussen de natuurvakken wordt daardoor duidelijker. Inzichtelijke vraagstukken kunnen hierdoor beter opgelost worden. Hierbij werk je praktisch. Al doende leer je. De gegevens werk je uit met je groepje.

De bij het sportsciencecamp gebruikt praktische, zichzelf belonende, vakintegrale en sociale manier van leren. Hierbij ontstaat er  een kern- of netwerkcurriculum.  Het structureren van leerstof langs kernconcepten helpt de deelnemers, zoals bij onderpresteren, daarnaast om de essentie te doorgronden, wat bijdraagt aan inzichtelijk leren.
(Gollub,Meryl, Bertenthal, Labov & Curtis, 2002).

3. De doelstellingen zijn anders.

Bij het sportsciencecamp zien we betere schoolcijfers als een gevolg van onze bijles. Het is dus geen doel op zich.
Welke doelen heeft het sportsciencecamp?

1. De interne motivatie bij de leerling bevorderen;
De praktijkopdrachten zijn allemaal stimulerende onderwerpen die op locatie worden uitgevoerd. Hierbij wordt praktisch gewerkt in groepen. De theorie wordt niet aangereikt. Deze moet je met jou eigen groepje weer ophalen. Maar wees gerust, de docenten zullen je op weg helpen als je echt vastzit. Het heeft daarnaast een sportieve, avontuurlijke en exotische opzet. Dat zorgt ook voor een grote motivatie bij de deelnemers. Een leuke en leerzame besteding van je zomervakantie.

2. Herhaling van de basis van de natuurvakken;
Ook al lijken de onderwerpen bij de natuurvakken verschillend, toch komen steeds dezelfde onderdelen en vaardigheden terug. Het herhalen en versterken van deze ‘basis’onderdelen zorgt voor een goed fundament. Nieuwe leerstof zul je hierdoor eerder begrijpen en kunnen toepassen.

3. Oefenen met inzichtelijke vraagstukken;
Tijdens het sportsciencecamp moeten de deelnemers natuurwetenschappelijke vraagstukken op locatie, ter plekke, oplossen. In deze nieuwe situatie moet je de leerstof van je eigen school correct toepassen. Dit zorgt voor een beter begrip van diezelfde leerstof.
Tenerife-button-witTenerife-button-blauw

Impressions of one day...


 

Sportsciencecamp
op zijn best!

Toen Torino (Italië) de sporthoofdstad van Europa was in 2016, heeft het sportsciencecamp een lezing gegeven in Torino over sport en onderwijs. Zie de video voor een indruk.

.

 

behandelde eindexamenonderdelen tijdens dit zomerkamp.

Tijdens het zomerkamp wordt een deel van het examenprogramma van de natuurvakken HAVO/VWO behandeld in de zomervakantie. Daarom is het zomerkamp ook geschikt om in te zetten als profielwerkstuk. Overleg daarover met je docent.

Klik op de volgende links om te zien welke onderdelen precies aan de orde komen.

Klik hier voor de behandelde onderdelen van het VWO examenprogramma voor de natuurvakken tijdens het sportsciencecamp zomerkamp.

Klik hier voor de behandelde onderdelen van het HAVO examenprogramma voor de natuurvakken tijdens het sportsciencecamp zomerkamp.

De examenprogramma’s worden door het ministerie van onderwijs bepaald. Hierin staat overzichtelijk welke leerstof er precies gekend moet worden. Wil je het nog verder gespecificeerd hebben? Dan publiceert het CITO een per vak een aparte publicatie: de ‘syllabus‘. Deze worden door het CvTE opgesteld. Deze specifieke examenprogramma’s in de vak-syllabi kunt u vinden u op de betreffende examen- en vakpagina’s op Examenblad.nl.

Op de laatste dag van het zomerkamp is er ook een evaluerende eindtoets. Hierbij wordt getoetst conform het examenprogramma. Deze toets is een computertoets en zal becijferd worden.

Kortom…

Eigenlijk ben je gezellig in de zomervakantie sportief en praktisch met je leeftijdsgenoten bezig. Om aan het eind van de week te ontdekken dat je ontzettend veel hebt geleerd…Waarbij je ook nog wat van de wereld hebt gezien. Maak wat moois van je vakantie, maar doe er ook iets nuttigs mee!

We hopen je te zien op Tenerife in Augustus 2021, wij hebben er zeker zin in!!

.

.