examenprogramma HAVO/VWO

Bij de zomerkampen van het sportsciencecamp wordt een deel van het examenprogramma van de natuurvakken HAVO/VWO behandeld.  Klik op de volgende links om te zien welke onderdelen precies aan de orde komen.

Klik hier voor de behandelde onderdelen van het VWO examenprogramma tijdens het sportsciencecamp vwo vanaf CE 2016

Klik hier voor de behandelde onderdelen van het HAVO examenprogramma tijdens het sportsciencecamp HAVO vanaf CE 2015

De examenprogramma’s worden door het ministerie van onderwijs bepaald. Hierin staat overzichtelijk welke leerstof er precies gekend moet worden. Wil je het nog verder gespecificeerd hebben? Dan publiceert het CITO een per vak een aparte publicatie: de ‘syllabus‘. Deze worden door het CvTE opgesteld. Deze specifieke examenprogramma’s in de vak-syllabi kunt u vinden u op de betreffende examen- en vakpagina’s op Examenblad.nl.

Tijdens de evaluerende eindtoets zal er ook getoetst worden conform het examenprogramma. Deze vragen zijn deels afkomstig uit de eindexamens voor HAVO en VWO. Deze toets is een computertoets en zal becijferd worden.

Belangrijker!! dan het cijfer vinden wij van het sportsciencecamp het gevoel dat deelnemer zelf heeft bij de natuurvakken. In hoeverre heeft de deelnemer meer zelfvertrouwen gekregen in natuurwetenschappelijke leerstof. En in welke mate is de interesse van de deelnemer in de lesstof van de natuurvakken toegenomen. Dit zijn echter niet direct meetbare cognitieve vaardigheden. Maar daarom, volgens ons, niet minder belangrijk. Het is juist op deze onderdelen waar het sportsciencecamp zo verschilt van de klassieke zomerscholen.