Sportsciencecamp in de media.

Turijn sportshoofdstad van Europa 2016

In 2016 was Turijn sporthoofdstad van Europa. Bij deze gelegenheid is het sportsciencecamp gevraagd een presentatie te geven over onderwijs en sport. Zie de video hiernaast

 

 

Leren als je vakantie viert, niet meer onderpresteren na de vakantie?

Herhalen van het curriculum van je studie in de vakantie is een succesvolle aanpak om de resultaten te verbeteren, onthult een Nederlands onderzoek. Leerlingen die onderpresteren worden dus buiten de school alsnog bereikt.  Onderzoek_Lentescholen en zomerscholen 2016. 

Netwerkcurriculum bij deze alternatieve vorm van leren.

.

De Nederlandse vereniging van natuurwetenschappen over het sportsciencecamp.

Er is een artikel verschenen over het didactische concept van dit kamp in het NVON magazine (Nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen)

NVON artikel

.

 

Sportsciencecamp als sportmarketeer

https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/110737/

 

Kernconcepten en netwerkcurricula ( Gollub,Meryl, Bertenthal, Labov & Curtis, 2002).

Met de bij het sportsciencecamp gebruikte praktische, zichzelf belonende, vakintegrale en sociale manier van leren ontstaat er  een kern- of netwerkcurriculum.  Het structureren van leerstof langs kernconcepten helpt de deelnemers, zoals bij onderpresteren, daarnaast om de essentie te doorgronden, wat bijdraagt aan inzichtelijk leren (Gollub,Meryl, Bertenthal, Labov & Curtis, 2002). Kernconcepten helpen ook mee aan het versterken van de samenhang in het onderwijs. Kernconcepten geven inzicht geven in de verbanden tussen concepten en vakbegrippen, zowel binnen een onderwerp als tussen de verschillende science vakken.

.

 .

Fietsen op de flanken van de 3e grootste vulkaan van de wereld is best een avontuur.

.

Wetenschappelijk geletterdheid en andere literatuur

Doel is dat de leerling, na het kamp, een verbeterde basiskennis en meer motivatie heeft voor het komende schooljaar. Dit doen we door vooral te werken aan de ‘wetenschappelijke geletterdheid’. Volgens het United StatesNationalCenter for Education Statistics wetenschappelijke geletterdheid: “The knowledge and understanding of scientific concepts and processes required for personal decision making, participation in civic and cultural affairs, and economic productivity”.

Dit omvat omgaan met geschreven, numerieke en digitale data en hun interpretatie. Zoals deze nodig zijn om ons meer inzicht te verschaffen in de natuurwetenschappen, zijn methodiek, experimenten en theorieën. Onderpresteren wordt hiermee dus gerichter aangepakt.

wikipedia over wetenschappelijke geletterdheid (engels)

 

.

 Aanmelden om mee te gaan.